Mikayıl Müşfiq – Sənsiz nə zövqü var

June 9th, 2019 | Yaz

Günlərim axışır bir uyqu kimi,
Dərədən dərəyə axan su kimi,
Dilbərim hərcayi bir ahu kimi
Hicran dağlarını aşarmı, söylə?

Sənsiz nə zövqü var bağın-baharın?
Açan çiçəklərin, uçan quşların?
Sənsiz cənnət olsa kainat yarın,
Heç mənim ruhumu oxşarmı söylə?

Səninlə bağlayıb mən əhdi-peyman,
Dedim qismətimiz olmasın hicran.
Müşfiq quş olsa da, görəsən bir an
Səndən uzaqlara uçarmı, söylə?

 

 

Yaşa Mənim Xalqım!

May 29th, 2019 | Yaz

Canımızla bağlıyıq
Bu torpağa bu elə
Sığalanıb dağ kimi
Gəlun verək əl ələ
Gəl bacı gəl qardaşım
Bir olaq yumruq olaq
Sinəsi dağlanmasın
Bölünməsin bu torpaq
Yaşa yaşa yaşa mənim xalqım
Yaşa yaşa yaşa Azərbaycan

Ölsə yada əyilməz
Düşsə dara çətinə
Bu vüqarlı xalqımın
Qurbanam qeyrətinə
Türkün qolu bükülməz
Türkün gücü tükənməz
Bir kərə qalxan bayraq
Bir daha yerə enməz
Azərbaycan əyilməz
Azərbaycan bölünməz
Bir kərə qalxan bayraq
Bir daha yerə enməz
Yaşa yaşa yaşa mənim xalqım
Yaşa yaşa yaşa Azərbaycan

Musiqi: Rauf Məmmədov
Söz: Zivər Ağayeva


Yaşa, yaşa, Azərbaycan

May 29th, 2019 | Yaz

Azərbaycan, sənsən mənim,
Ülviyyətim, şan-şöhrətim.
Adın mənim öz adımdır,
Sənsiz mənim nə qiymətim.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Nəfəsimiz Babəklərin,
Sabirlərin od nəfəsi.
Mahnımızda yaşar bizim,
Babaların ayaq səsi.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Biz tarixə sığınmadıq,
Dünən vardıq, bugün varıq.
Biz dostluğa güvənərək,
Gələcəyə addımladıq.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Yaşa, yaşa, Azərbaycan

Söz: Bəxtiyar Vahabzadə
Music: Emin Sabitoğlu

Ag Çiçəyim

November 10th, 2017 | Yaz

Səhər çağı, göy meşədən,
dərdi səni ağ çiçək.
Bəyaz bəyaz varaqlara,
sərdi səni ağ çiçək.
Birdən birə ağ əllərdə,
təzələndin ağ çiçək.
Ağ əllərdə elə bil ki,
ağ atəşdin ağ çiçək.
Çiçək, çiçək, ağ çiçəyim
Ömrümə bəzək ağ çiçəyim

Gördüm səni, bu gün başqa,
Bir çəməndə ağ çiçək.
Ağ əllərin hərarəti
Yoxmu səndə ağ çiçək?
Birdən birə ağ əllərdə
Təzələndin ağ çiçək
Ağ əllərdə elə bil ki
Ağ atəşdin ağ çiçək
Çiçək, çiçək, ağ çiçəyim
Ömrümə bəzək ağ çiçəyim

Soyuq soyuq, boylanırsan,
soylə nəçün ağ çiçək?
De səndəmi, həsrətlisən
ağ əllər üçün, ağ çiçək.
Birdən birə ağ əllərdə
Təzələndin ağ çiçək
Ağ əllərdə elə bil ki
Ağ atəşdin ağ çiçək
Çiçək, çiçək, ağ çiçəyim
Ömrümə bəzək ağ çiçəyim

Söz: Nəbi Xəzri
Musiqi:Emin Sabitoğlu
Sevgilim tut əlimdən gedək üzü küləgə

November 10th, 2017 | Yaz

Sevgilim tut əlimdən,
gedək üzü küləyə.
Rahatlıq gəzmirəm mən,
gedək üzü küləyə.

Qoy göynəsin üzümüz,
qoy yaşarsın gözümüz,
bükülməsin dizimiz,
gedək üzü küləyə.

Yollarda daş-kəsək var,
yollarda gül-çiçək var.
Yollarda qar-külək var,
gedək üzü küləyə.

Biz axşamla, səhərlə,
gəl üzləşək hünərlə.
Günlərlə, həftələrlə,
gedək üzü küləyə.

Söz: Əliağa Kürçaylıya
Musiqi: Elza İbrahimovaya

Mətləbim Var Gözəl Pəri

November 6th, 2017 | Yaz

Mətləbim var, gözəl pəri,
Ürəkdə pünhan olmasın.
Şirin sözün, mah camalın,
Ağlımı aldı kamalın.
Mənə göstər ləblərin,
Ləblərin mərcan olmasın.

Mətləbini danış, oğlan,
Ağır otur, ağır dolan,
Mənə özün de,
Sözün düzün de,
Açıb özün de mərdana,
Bu sözümüz, söhbətimiz
Dillərdə dastan olmasın,
Mən bir xəstə, sən bir loğman,
Elə kəs ki, qan olmasın.

Əsiriyəm məhəbbətin,
Nə gecəm var, nə gündüzüm,
Dilbəri sənsən xilqətin,
Sənə qurban bir cüt gözüm,
Söylə görüm, o qamətin
sərvi-xuraman olmasın.

Mən yox desəm, ellər qınar,
Məhəbbətin aləm bilər
Mənə özün de,
Sözün düzün de,
Açıb özün de mərdana,
Bu sözümüz, söhbətimiz
Dillərdə dastan olmasın,
Oğlan, oğlan, söz verginən,
Bu arzular, eşqimiz peyman olmasın.

 

Azərbaycanım Mənim – Ələkbər Ziyatay

May 31st, 2017 | Yaz

Bəxtimin günəşidir,
Bəxtimə doğan günəş.
Qəlbimin atəşidir,
Qəlbimdən axan atəş.

Güllər-çiçəklər açır,
Qoynunda saf niyyətin.
Sənin səadətindən,
Yaranmış səadətim.

Fəxrim, eşqim, həyatım,
Şöhrətim, şanım mənim!
Sənsiz anılmaz adım,
Azərbaycanım mənim!

Nəfəsim səhər mehin,
Nəğməmdir küləklərin.
Şe’rimin bəndləridir,
Qanadlı diləklərin.

Köksündür seyrangahı
Fikrimin, xəyalımın.
Tutduğun dostluq yolu,
Yoludur iqbalımın.

Fəxrim, eşqim, həyatım,
Şöhrətim, şanım mənim.
Sənsiz anılmaz adım,
Azərbaycanım mənim!

Ala gözlər

January 7th, 2017 | Yaz

Yenə qılıncını çəkdi üstümə,
Qurbanı olduğum o ala gözlər.
Yenə cəllad olub durdu qəsdimə,
Qələm qaş altında piyala gözlər.

Başımdan getmişdi sevdanın qəmi,
Xəyalım gəzirdi bütün aləmi.
Bu dustaq könlümü, deyin, yenəmi
Çəkdiniz sorğuya, suala, gözlər?

Sevda yolçusuyam əzəl yaşımdan,
Könlüm ayrı gəzir can sirdaşımdan;
Dağıdır huşumu alır başımdan
Süzülüb gedəndə xəyala gözlər.

Gərdənin minadır, boyun tamaşa,
Ay da həsəd çəkir o qələm qaşa.
Bir cüt ulduz kimi verib baş-başa,
Yanıb şölə salır camala gözlər.

Mənim sevgilimdir o gözəl pəri,
Qoy üzə vurmasın keçən günləri.
Mən qədirbilənəm əzəldən bəri,
Sizinlə yetmişəm kamala, gözlər.

Cahanda hər hökmü bir zaman verir,
Dünən dövran sürən bu gün can verir.
İllər xəstəsiyəm, yaram qan verir,
Siz məni saldınız bu hala, gözlər.

Səməd Vurğun

Tale mənə yar olmasa, mən neyləyə billəm?

August 16th, 2015 | Yaz

Tale mənə yar olmasa, mən neyləyə billəm?
Zövqümcə nigar olmasa, mən neyləyə billəm?

Bir ahu baxışlı gözələ çoxdan əsirəm,
Ahimlə şikar olmasa, mən neyləyə billəm?

Meyxanədə həmdəm mənə mey camı əlində,
Bir laləüzar olmasa, mən neyləyə billəm?

Mərdliklə, sədaqətlə gözəl dost yolunda,
Bir can ki, nisar olmasa, mən neyləyə billəm?

Yüz il yaşayıb, bircə gün ömrümdə fələkdən,
Kamimcə mədar olmasa, mən neyləyə billəm?

Mən bir gül üçün yalvarıram xarə həmişə,
Güldən o kənar olmasa, mən neyləyə billəm?

Məhparələrin cövrünü çəkməkliyə, Vahid,
Könlümdə qərar olmasa, mən neyləyə billəm?…

Əliağa Vahid

Dilbərim

January 1st, 2015 | Yaz

Bu dağda ceyran gəzər
Əl, ayağın daş əzər
Bu dağda ceyran gəzər
Əl, ayağın daş əzər
Mən yara neyləmişəm
Yar məndən kənar gəzər.
Mən yara neyləmişəm
Yar məndən kənar gəzər.
Dilbərim, dibərim
Gəl gəl ahu balası
Uca daglar arası.
Dilbərim, dibərim
Gəl gəl ahu balası
Uca daglar arası.

Bağa girmərəm sənsiz,
Gülü dərmərəm sənsiz
Bağa girmərəm sənsiz,
Gülü dərmərəm sənsiz
Bağda quzu mələsə
Bil ki, o mənəm sənsiz.
Bağda quzu mələsə
Bil ki, o mənəm sənsiz.
Tərlanım, ceyranım
Gəl gəl ahu balası
Uca daglar arası.
Tərlanım, ceyranım
Gəl gəl ahu balası
Uca daglar arası.
Uca daglar arası.
Uca daglar arası.