Archive for January, 2007

Ay Qız Kimin Qızısan?

January 25th, 2007 | Yaz

Ay qız kimin qızısan?

Almadan qırmızısan

Anan səni bəsləmiş

Bəxtimin ulduzusan

Aç xurcunu, al bıçağı

Kəs almanı, ver yara

Dilim, dilim, dilim, dilim

 

Ay qız belin incədir

Dodaqların qönçədir

Mən ki səni sevmişəm

Ürəyim dalıncadır

Aç xurcunu, al bıçağı

Kəs almanı, ver yara

Dilim, dilim, dilim, dilim

 

Ay qız, dodağın büzmə

Büzüb qəlbimi üzmə

Mən ki sənə sevmişəm

Ürəyimi gəl üzmə

Aç xurcunu, al bıçağı

Kəs almanı, ver yara

Dilim, dilim, dilim, dilim

 

 

 

 

 

Sən Dönsən Də Mən Dönmərəm

January 25th, 2007 | Yaz

A y şöhrətim şanım mənim

Halı pərişanım mənim

Küsüb məndən özgələrdən

Məni soruşanım mənim

Sən dönsən də mən dönmərəm

Günəş sönər mən sönmərəm

Əzabından deyinmərəm

Var bölə nişanım mənim

 

Burazda səbir eylə ey yar mehriban gəlirəm

Sənin yolunda fədadır bu cisim o can gəlirəm

Vəfalı bülbülünəm həsrəti camalınla

Çəmən çiçəkləri tək bağrım oldu qan gəlirəm

Mənə təsəlli verən bir sənin xəyalindir

Özgə bir dilbərə halım dəyər bəyan gəlirəm

Behişt ola qürbət genə cəhənnəmdir

Vətən məhəbbəti vermir mənə aman gəlirəm

Mənim bu halımı Vahid nigara tez yetirin

Unutmasın məni o yarı həmzəban gəlirəm

 

Sən gizlədib gül üzünü

Gəl qaratma gündüzümü

Söz eyləyib hər sözümü

Küsüb barışanım mənim

Sən dönsən də mən dönmərəm

Günəş sönər mən sönmərəm

Əzabından deyinmərəm

Var bölə nişanım mənim

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanım!

January 25th, 2007 | Yaz

Özün kimi vüqarlıdır uca dağların,

Hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl bağların,

Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağların.

Yurdum, yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım,

Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım!

 

El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır,

Sinən üstü ağ pambıqlı göy tarlalardır,

Buruqların göy Xəzərdə qatar qatardır,

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.

Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.

 

Yurdum-yuvam, məskənimsən, Azərbaycanım.

Anam doğma vətənimsən, Azərbaycanım.

 

Hey! Hey! Azərbaycanım ….

 

 

 

 

Bağa Girdim Üzümə

January 25th, 2007 | Yaz

Bağa girdim üzümə,

Dikən batdı dizimə.

Əyildim çıxartmağa

Yar sataşdı gözümə.

 

Oğlan heyranın olam,

Oğlan ceyranın olam.

Qalarsan qadan alam,

Gedərsən yola salam.

 

Su atdım – yara dəydi,

Əlim divara dəydi.

Dilim ağzım qurusun,

Nə dedim – yara dəydi.

 

A Leyli!

January 25th, 2007 | Yaz

Bağımda üzüm qaldı, üzüm qaldı,

Yemədim üzüm qaldı, üzüm qaldı,

İki əmiqızının(2), a Leyli (2)

Birində gözüm qaldı, a Leyli (2), Hey Hey Hey !

 

Ayağımda məsi var, məsi var

Qızıldan düyməsi var, düyməsi var

Qoymur gedim yanına (2), a Leyli (2)

Bir zalım nənəsi var, a Leyli, a Leyli, Hey Hey Hey !

 

Əzizim gülüm yansın, gülüm yansın,

Pis adam gülüm yansın, gülüm yansın,

Meni yardan edənin (2), a Leyli (2)

Ağzında dili yansın, a Leyli, a Leyli, Hey Hey Hey !

 

Bu dərədən qaz gedər, qaz gedər,

Qaqqıldaşar tez gedər, tez gedər,

Tanrıya rəvadırmı (2), a Leyli (2)

Dul kişiyə qız gedə, a Leyli, a Leyli, Hey Hey Hey !

 

əzizim təzə qarı, təzə qarı,

Dağların təzə qarı, təzə qarı,

Arvadı çox deyingən (2), kişinin (2),

Saqqalı tez ağarır kişinin, kişinin, Hey Hey Hey !

 

Əzizinəm bu dağa, bu dağa,

El köçübdür bu dağa, bu dağa,

Elə ki, mən dözürəm (2), a Leyli (2),

Rəqib dözməz bu dağa, a Leyli, a Leyli, Hey Hey Hey !

 

Bağımda üzüm qaldı, üzüm qaldı,

Yemədim üzüm qaldı,

İki əmiqızının(2), a Leyli (2)

Birində gözüm qaldı, a Leyli (2), Hey Hey Hey …. !

Ay Qız Heyranın Olam

January 25th, 2007 | Yaz

Bağa girdim üzümə,

Tikan batdı dizimə,

Əyildim çıxartmağa, balam,

Yar göründü gözümə.

 

Ay qız heyranın olam,

Ay qız ceyranın olam,

Gedərsən yola salam,

Qalarsan qadan alam,

Gedərsən yola salam,

Qalarsan qadan alam,

 

Meynədə üzüm qaldı,

Dərmədim üzüm qaldı,

Bir evdə iki bacı, balam,

Birində gözüm qaldı.

 

Ay qız heyranın olam,

Ay qız ceyranın olam,

Gedərsən yola salam,

Qalarsan qadan alam,

Gedərsən yola salam,

Qalarsan qadan alam,

Apardı Sellər Saranı

January 25th, 2007 | Yaz

Gedin deyin Xan çobana

Gəlməsin bu il Mugana

Mugan batıb nahaq qana

 

Apardı sellər Saranı

Bir alagözlü balanı

 

Arpa çayı aşdı-daşdı

Sel Saranı aldı, qaçdı

Alagözlü, qalam qaşlı

 

Apardı sellər Saranı

Bir alagözlü balanı

 

Arpa çayı dərin olmaz

Axar suyu serin olmaz

Sara kimi gelin olmaz

 

Apardı sellər Saranı

Bir alagözlü balanı

Mənim Əzizlərim

January 25th, 2007 | Yaz

Neçə eldən obadan,

Hər nəğmən bir qızıl gül,

Azərbaycan diyəndə,

Otlanıb yandı könül

Neçə eldən obadan,

Hər nəğmən bir qızıl gül,

Azərbaycan diyəndə,

Otlanıb yandı könül

Xoş gördük əzizlərim,

Sizi gördü gözlərim,

Dünyanın xoşbəxtiyəm,

Mənim əzizlərim

Xoş gördük əzizlərim,

Sizi gördü gözlərim,

Dünyanın xoşbəxtiyəm,

Mənim əzizlərim

Mən yenə ürəyimdə,

Min arzu bitirmişəm,

Bu gözəl gecəmizə,

Nəğmələr gətirmişəm

Mən yenə ürəyimdə,

Min arzu bitirmişəm,

Bu gözəl gecəmizə,

Nəğmələr gətirmişəm

Xoş gördük əzizlərim,

Sizi gördü gözlərim,

Dünyanın xoşbəxtiyəm,

Mənim əzizlərim

Aman Təklik Əlindən

January 25th, 2007 | Yaz

Hara getdi qəm əldən

Qoymaz səni qəm əldən

Gedir öz canım getsin

Getməsin həmdəm əldən

Aman təklik əlindən

Bidad təklik əlindən

Baş götürüb gedərəm

Bivəfa yar əlindən

Qərənfiləm, dəstəyəm,

Bülbüləm, qəfəsdəyəm,

Gedin deyin yarıma,

Həsrətindən xəstəyəm.

Aman təklik əlindən

Bidad təklik əlindən

Baş götürüb gedərəm

Bivəfa yar əlindən

Küçələrə Su Səpmişəm

January 24th, 2007 | Yaz

Küçələrə su səpmişəm (2),

yar gələndə toz olmasın (2)

elə gəlsin, elə getsin (2),

aramızda söz olmasın (2)

Samovara od salmışam (2)

Stəkan a qənd salmışam (2)

Yarım gedib tək qalmışam (2)

Nə əzizdir yarın canı (2)

Nə şirindir yarın canı (2)

Küçələrə su səpmişəm (2),

yar gələndə toz olmasın (2)

Küçələrə su səpmişəm,

yar gələndə toz olmasın (2)