Archive for February, 2007

Naçaram ay naçaram

February 1st, 2007 | Yaz

Əzizinəm dolan gəl

Gülüm dərdə dolan gəl

Əzizinəm dolan gəl

Gülüm dərdə dolan gəl

Namərdə boyun əymə,

get qürbətdə dolan gəl.

Namərdə boyun əymə,

get qürbətdə dolan gəl.

Naçaram ay naçaram,

bağlı qapı açaram,

Yar gözü yaşla görsəm,

baş götürüb qaçaram.

Yar gözü yaşla görsəm,

baş götürüb qaçaram.

Dolanar keçər zaman,

Fələk vermir bir aman,

Dolanar keçər zaman,

Fələk vermir bir aman,

Nə dostda etibar var,

Nə yarda əhdi peyman

Nə dostda etibar var,

Nə yarda əhdi peyman

Naçaram ay naçaram,

bağlı qapı açaram,

Yar gözü yaşla görsəm,

baş götürüb qaçaram.

Yar gözü yaşla görsəm,

baş götürüb qaçaram.

Naçaram ay naçaram,

bağlı qapı açaram,

Yar gözü yaşla görsəm,

baş götürüb qaçaram.

Yar gözü yaşla görsəm,

baş götürüb qaçaram.