Archive for March, 2008

Fizuli

March 31st, 2008 | Yaz

Azeri Word of the Day

March 31st, 2008 | Yaz

Ata baba sözləri

March 31st, 2008 | Yaz

Güllərdən başlar

March 29th, 2008 | Yaz

Bir bağban belə demişdir ki, səhər bağda yeriyəndə qızıl göllər ona deyərlər əlini çək bizim başımıza. İnanması çətindir. Səndə şayəd istəyirsən ki qızıl göllər səndən də istəsinlər başlarına əl çəkəsən. Bəyə də olar istəyirlər, sən səslərin eşidib başa düşmürsən.

Onların səslərin eşidən gündən, o birisi güllərində səslərin eşidəcəksən. O sözlər ki deyilərdi amma eşitməzdin, onları eşidəcəksən. Həm günəşlik günün işığını, həm buludluğun tutqunluğu sənlə danışacaq. Belə olar ki ürəyin sənlə danışar. Danışar və biləsən ki ürəyinin sözü heç də az dəyirmiş. O birisi ürəkləri də eşidib başa düşərsən. Heç onlarında sözləri az deyir. Ürəklər necə danışarlar? Gözlərlə, ürəklərin səsi gözlərin baxışından çıxar.

Deməli hamısı biri-birinə bağlı imiş. Elədir, güllərin səsin eşitməklə hamısı başlar…

Bayram Havaları

March 20th, 2008 | YazBu dağda maral gəzər

March 19th, 2008 | Yaz

Bu dağda maral gəzər
Telini darar gəzər
Man yarıma neylədim ay gülüm / balam
Yar məndən kənar gəzər

Dağlarda çiçək ay Güləbatın
Hamıdan göyçək ay Güləbatın
Doldur ver içək ay Güləbatın
Heeeey…

Əzizim od yandırmaz
Yar səni od yandırmaz
Elə ki sən yandırdın ay gülüm / gözəl
Heç vədə od yandırmaz

Dağlarda çiçək ay Güləbatın
Hamıdan göyçək ay Güləbatın
Doldur ver içək ay Güləbatın
Heeeey…

Əzizim gözlərinə
Sürmə çək gözlərinə
Özüm özünə qurban ay gözəl
Gözlərim gözlərinə

Dağlarda çiçək ay Güləbatın
Hamıdan göyçək ay Güləbatın
Doldur ver içək ay Güləbatın
Heeeey…

Papirosum yana-yana
Od düşdü şirin cana
Qorxuram qoyub gedəm ay ceyran
Qalasan yana-yana

Dağlarda çiçək ay Güləbatın
Hamıdan göyçək ay Güləbatın
Doldur ver içək ay Güləbatın
Heeeey…

Ay ana mənim bu yarım nə gəlməz oldu

March 18th, 2008 | Yaz

Səmavər (Samovar) almışam silənim yoxdur
Bir dərdə düşmüşəm bilənim yoxdur
Göz yola tikmişəm gələnim yoxdur
Ay ana mənim bu yarım nə gəlməz oldu
Aşdı uca dağları görünməz oldu

Faytondan düşəndə göz eylədilər
Ağlımı başımdan tez eylədilər
Bir kəlmə söz dedim, söz eylədilər
Ay ana mənim bu yarım nə gəlməz oldu
Aşdı uca dağları görünməz oldu

Bir film dünyanı dəyişə bilər?

March 17th, 2008 | Yaz

Bəyə də Clark Gable`in lüt əksindən başladı. 1934 də göstərilib baxanları şok eləyən “Bir gecə üz verdi” filmində, Clark köynəyin düymələrin açıb sinəsinə görsətdi. Can köynəyi yoxudu. Deyilir ki o il Amerika da can köynəyinin satışı 100 də 75 əskildi! Əgər Clark`ın sinəsi o cur geniş mədəni təsiri olsa, onda filmlər yalnız bir passiv əyləncə vəsiləsi yox bəlkə tamaşaçılarda o qədər əsər buraxar ki davranışların dəyişə bilərlər. Əgər bir film can köynəyin canlardan çıxarda bilər, niyə savaşı, yoxsulluğu, qlobal hava qızışması, işgəncə, yağlanma və zir-zibil postları aradan götürə bilməz?

Getdikcə Holywood öz gücünü mədəni mühəndislikdə üzə çəkir.

2004 də göstərilən “Super size me (məni şişirt)” filmində Morgan Spurlock 30 günə can gündə yalnız bir McDonald yeməklə qarın çıxartdı. Onun əsərin silmək üçün McDonald menyusunu dəyişib salat i ona artırıb yeməklərin şişirtməyə son qoydu. Baxmayaraq ki deyildi ki filmdən öncədən o planlar tökülmüşdür.

Blood Diamond (Qanlı Almas) 2006 də göstəriləndən sora, Almas sənətçiləri müştərilərinə davasız istehsal olunmuş Almaslar ilə tanışdırmağa başladı.

An Inconvenient Truth (Bir Acı Doğru) 2006 də göstərilib və California da havanı batıran qazların çıxartmaya olan qanunları daha zorlatdı.

Sicko (Dəli) 2007 də səbəb oldu ki bir HMO (sığorta) öz qanunların dəyişsin.

The Kite Runner (Çərpələng Uçuran) 2007 də göstərilib və tamaşaçılardan yığışan pul ilə 700 kənd kitabxanası tikilib və 500 diz üstü kompyuter paylandı.

Time Jurnalından çevrilib.

On Joy and Sorrow

March 15th, 2008 | Yaz

Your joy is your sorrow unmasked.
And the selfsame well from which your laughter rises was oftentimes filled with your tears.
And how else can it be?
The deeper that sorrow carves into your being, the more joy you can contain.
Is not the cup that holds your wine the very cup that was burned in the potter’s oven?
And is not the lute that soothes your spirit, the very wood that was hollowed with knives?
When you are joyous, look deep into your heart and you shall find it is only that which has given you sorrow that is giving you joy.
When you are sorrowful look again in your heart, and you shall see that in truth you are weeping for that which has been your delight.Some of you say, “Joy is greater than sorrow,” and others say, “Nay, sorrow is the greater.”
But I say unto you, they are inseparable.
Together they come, and when one sits, alone with you at your board, remember that the other is asleep upon your bed.

Verily you are suspended like scales between your sorrow and your joy.
Only when you are empty are you at standstill and balanced.
When the treasure-keeper lifts you to weigh his gold and his silver, needs must your joy or your sorrow rise or fall.

Kahlil Gibran

İş

March 13th, 2008 | Yaz

Heç nə məni boş boşuna evdə oturmaq kimi sevindirməz! O gün ki mən işə getmərəm o gün elə mənim bayramım di. Şayəd də elə ona görə deyərlər dəliyə hər gün bayram di! Niyə ki dəli heç vaxt işə getməz. Şayəd də yox! Çünki elə dəlilər var ki hər gün işə gedərlər.

Bu gün də o günlərdəndir ki mən işə getməyəcəyəm. Bu o deməkdir ki saat 10 da yuxudan ayılıb, saat 12 də yemək yeyib, saat ikidə də çıxacağam evdən eşiyə. Bir coffee latte və bir tikə tort mənim kefimi lap duruldar.

Deyirsən saqi-ya hacı gülür Paris şəhərində

Məgər ağlar bəni-adəm müsəlman olmayan yerdə?!

Mirzəli Möcüz