Archive for June, 2008

Seattle Gəzməsi (I)

June 25th, 2008 | Yaz

Səhər tezdən saat 8:00 də Seattle`ə yetirdim. Saat 8:00 mənə elə obaşdan kimi di. Aeroportdan bir taksi tutub özümü yetirdim hotelə. Taksi sürən bir dana əmmaməli Hindli idi. Hən! onlardan ki adların bizim dildə bura yazmaq olmaz! 40 dolar aldı. Deyirdi ki 15 il olar Seattle`də yaşayır. Dedi ki havalar neçə gün di ki tutuq di və deyilir ki elə neçə günəcən də tutuq qalacaq. Mən də dedim muştuluğun borc olsun!
(more…)

Ən iyi beş kompüter virusboğan (antivirus) proqramları

June 5th, 2008 | Yaz

İnternet dünyası şanlı və həyəcanlı bir dünyadır. Amma əyə bir yaxşı virusboğan proqramla qorunmusuz, bu dünya bir qorxmalı dünyaya çevrilə bilər. Bu yazı da beş dəyərli virusboğan proqram ilə sizi tanışdıracağam.


1) AVG Anti-Virus (Freeware and Shareware)


Yüngül AVG Free interneti öz başlarına götürmüş çoxlu virusdan qoruya bilər. Onun hətta pulsuz olan nüsxəsi çox işlədənlərə görə kifayətdir. Pulsuz nüsxəni burdan yendirə bilərsiniz.


(more…)