Archive for December, 2008

Sənə Nə?!

December 28th, 2008 | Yaz

Zahida mən çəkərəm yara məlamət sənə nə?
Könlüm istir eyləyim kama məhəbbət sənə nə?

Sən əgər sahibi ecaz dəyirsən mənə nə?
Mən günəhkarəm əgər sahibi zillət sənə nə?

Mənə nə məscid-o mehrabidə keçir ovqatin?
Qalmışam meyxana küncündə sukunət sənə nə?

Gecə gündüz başını tapta yerə, dur, otur
Dəyirəm əhli təzahurli ibadət sənə nə?

Ağzını bağla yemə, içmə, oruc tut mənə nə
Mən əgər olmamışam əhli qənaət sənə nə?

Sən hər il kəbəyə get yüz dəfə ehram bağla
İftixarımdı mənim xalqıma xidmət sənə nə?

Min kələh vur açasan bəlkə beheştin qapısın
Sən olan yerdə yapışmaz mənə cənnət sənə nə?

Alti dang baği cinan huriyi qilman da sənin
Raziyam hər nə yazıb anıma qismət sənə nə?

Sən get öz fikrinə qal, məndə bilim öz əməlim;
Davər allah dur əgər ruzi qiyamət sənə nə?

Yalqız (Məcid Səbbaq)