Archive for April, 2009

Mèn Kimèm?

April 10th, 2009 | Yaz

Mèn kimèm ki soruşam mèn kimèm.
Mèn kimèm?
Mèn kimèm ki kimlik arayam.
Mèn kimèm ki dağın sukutın sındıram.
Yeri deşib baş qaldıranı görèm.
Baş qaldırıb sonra batanı duyam.
Yenidèn baş qaldırmasın gözlèyèm…
Mèn kimèm?
Hèrkimèm.