Archive for March, 2010

Aman Aman Ayrılıq

March 31st, 2010 | Yaz

Aman aman ayrılıq
Olur yaman ayrılıq
Eşidəndə başımdan
Qalxır duman ayrılıq

Yar şirin sözlərindən
Doymadım sözlərindən
Bilseydim ayrılıqdır
Öpərdim gözlərindən

Aşıq şirin cana
Olmuşam divana
Atdın getdin məni
Qalmışam yana yana

Eylədi qəhri mənə
Gəlmədi rəhmi mənə
Doldurub qəm piyaləsin
İşdirib zəhri mənə

İlqarın oldu yalan
Könlümə saldı talan
Ayrılsın ayrı düşsün
Bizə ayrılıq salan

Quşlar uçar kollarda
Gül butası qollarda
Hardasan yarım harda?
Gözüm qaldı yollarda

Aşıq şirin cana
Olmuşam divana
Atdın getdin məni
Qalmışam yana yana

Eylədi qəhri mənə
Gəlmədi rəhmi mənə
Doldurub qəm piyaləsin
İşdirib zəhri mənə

Yar şirin sözlərindən
Doymadım sözlərindən
Bilseydim ayrılıqdır
Öpərdim gözlərindən

http://www.youtube.com/watch?v=5zKGK0vemnY

Ey Gözəl Pəri – Aygun Baylar

March 6th, 2010 | Yaz

Ey gözəl pəri,
Getmə gəl bəri
Gəlməsən əgər
Ollam sər səri

Hər bağı gəzib dolandım
Görmədim səni, görmədim səni

Tək səni annam, a gülüm!
Öo tutub yannam, ay aman!

Joining and Splitting FLV Files with Free Tools

March 4th, 2010 | Yaz

To join FLV files use Andy’s FLV Joiner (Direct link to download version 0.4). You can run it without installation.

To split files, use Moyea FLV Editor Lite. This is free but you need to install it. It is not necessary to register.