Archive for May, 2019

Yaşa Mənim Xalqım!

May 29th, 2019 | Yaz

Canımızla bağlıyıq
Bu torpağa bu elə
Sığalanıb dağ kimi
Gəlun verək əl ələ
Gəl bacı gəl qardaşım
Bir olaq yumruq olaq
Sinəsi dağlanmasın
Bölünməsin bu torpaq
Yaşa yaşa yaşa mənim xalqım
Yaşa yaşa yaşa Azərbaycan

Ölsə yada əyilməz
Düşsə dara çətinə
Bu vüqarlı xalqımın
Qurbanam qeyrətinə
Türkün qolu bükülməz
Türkün gücü tükənməz
Bir kərə qalxan bayraq
Bir daha yerə enməz
Azərbaycan əyilməz
Azərbaycan bölünməz
Bir kərə qalxan bayraq
Bir daha yerə enməz
Yaşa yaşa yaşa mənim xalqım
Yaşa yaşa yaşa Azərbaycan

Musiqi: Rauf Məmmədov
Söz: Zivər Ağayeva


Yaşa, yaşa, Azərbaycan

May 29th, 2019 | Yaz

Azərbaycan, sənsən mənim,
Ülviyyətim, şan-şöhrətim.
Adın mənim öz adımdır,
Sənsiz mənim nə qiymətim.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Nəfəsimiz Babəklərin,
Sabirlərin od nəfəsi.
Mahnımızda yaşar bizim,
Babaların ayaq səsi.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Biz tarixə sığınmadıq,
Dünən vardıq, bugün varıq.
Biz dostluğa güvənərək,
Gələcəyə addımladıq.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Yaşa, yaşa, Azərbaycan

Söz: Bəxtiyar Vahabzadə
Music: Emin Sabitoğlu