A Leyli!

January 25th, 2007 | Yaz

Bağımda üzüm qaldı, üzüm qaldı,

Yemədim üzüm qaldı, üzüm qaldı,

İki əmiqızının(2), a Leyli (2)

Birində gözüm qaldı, a Leyli (2), Hey Hey Hey !

 

Ayağımda məsi var, məsi var

Qızıldan düyməsi var, düyməsi var

Qoymur gedim yanına (2), a Leyli (2)

Bir zalım nənəsi var, a Leyli, a Leyli, Hey Hey Hey !

 

Əzizim gülüm yansın, gülüm yansın,

Pis adam gülüm yansın, gülüm yansın,

Meni yardan edənin (2), a Leyli (2)

Ağzında dili yansın, a Leyli, a Leyli, Hey Hey Hey !

 

Bu dərədən qaz gedər, qaz gedər,

Qaqqıldaşar tez gedər, tez gedər,

Tanrıya rəvadırmı (2), a Leyli (2)

Dul kişiyə qız gedə, a Leyli, a Leyli, Hey Hey Hey !

 

əzizim təzə qarı, təzə qarı,

Dağların təzə qarı, təzə qarı,

Arvadı çox deyingən (2), kişinin (2),

Saqqalı tez ağarır kişinin, kişinin, Hey Hey Hey !

 

Əzizinəm bu dağa, bu dağa,

El köçübdür bu dağa, bu dağa,

Elə ki, mən dözürəm (2), a Leyli (2),

Rəqib dözməz bu dağa, a Leyli, a Leyli, Hey Hey Hey !

 

Bağımda üzüm qaldı, üzüm qaldı,

Yemədim üzüm qaldı,

İki əmiqızının(2), a Leyli (2)

Birində gözüm qaldı, a Leyli (2), Hey Hey Hey …. !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *