Ala Göz

January 8th, 2007 | Yaz

Sənin gətirdiyin bir dəstə çiçək

Saralıb solubdur, ata bilmirəm

Gecəli gündüzü bu həsrət ürək

Elə kövrəlir ki yata bilmirəm

Doğrusu, yorubdur məni bu halım

Dərdlərin əlindən bəs harada qalım

Elə bir qanadlı quşdur xəyalim

Əl edib mən onu tuta bilmirəm 

Deyilər yollarda vüsal görünür

O kimin eşqinlə elə sovulub

Mənim uçun küləyə şimşəyə dönüb

Qaçıram ardınca, Çata bilmirəm

 

Kirpiklərin oxdur, qaşın kamandır, qaşın kamandır

Gözəl məndən üz döndərmə amandır

Həsrətinlə hər zaman, Həsrətinlə hər zaman

Gözüm qaldı bu yollarda ay ala göz

Ala göz, Ala göz, Ala göz

Gözüm qaldı bu yollarda ay ala göz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *