Aman Təklik Əlindən

January 25th, 2007 | Yaz

Hara getdi qəm əldən

Qoymaz səni qəm əldən

Gedir öz canım getsin

Getməsin həmdəm əldən

Aman təklik əlindən

Bidad təklik əlindən

Baş götürüb gedərəm

Bivəfa yar əlindən

Qərənfiləm, dəstəyəm,

Bülbüləm, qəfəsdəyəm,

Gedin deyin yarıma,

Həsrətindən xəstəyəm.

Aman təklik əlindən

Bidad təklik əlindən

Baş götürüb gedərəm

Bivəfa yar əlindən

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *