Ay ana mənim bu yarım nə gəlməz oldu

March 18th, 2008 | Yaz

Səmavər (Samovar) almışam silənim yoxdur
Bir dərdə düşmüşəm bilənim yoxdur
Göz yola tikmişəm gələnim yoxdur
Ay ana mənim bu yarım nə gəlməz oldu
Aşdı uca dağları görünməz oldu

Faytondan düşəndə göz eylədilər
Ağlımı başımdan tez eylədilər
Bir kəlmə söz dedim, söz eylədilər
Ay ana mənim bu yarım nə gəlməz oldu
Aşdı uca dağları görünməz oldu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *