Bəri Bax

January 8th, 2007 | Yaz

Pəncərənin milləri, ay bəri bax bəri bax

Açıb qızıl gülləri, ay bəri bax bəri bax

Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax bəri bax

Qızın şirin dilləri, ay bəri bax bəri bax

Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax bəri bax

Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəri bax bəri bax

Səni mənə versələr, ay bəri bax bəri bax

Hər görənə xoş gəlir, ay bəri bax bəri bax

Pəncərəni bağlama, ay bəri bax bəri bax

Mən gedirəm ağlama, ay bəri bax bəri bax

Gedib yenə gələrəm, ay bəri bax bəri bax

Özgəyə bel bağlama, ay bəri bax bəri bax

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *