Badamlı

June 22nd, 2007 | Yaz

Badamlı, nə sərin
Badamlı, nə şirin
Badamlı, dadı var
Badamlı, adı var
Dərdlərin dərmanı,
Belə su de hanı?
Axtar, dolan bu dünyanı

Badamlı, qazı var
Onun da bazı var.
Sezonu yaz olur,
Heyif ki, az olur.
Çox olur şöhrəti,
Xoş sözü, söhbəti
Gəzir eli onun şanı
Bəh-bəh nə gözəl suyu var
bizim Azərbaycanın.
İç onu ürəyin qoy sərin olsun.
İç onu ürəyin qoy sərin olsun.

Badamlı, lal axır
Badamlı, qol axır
Bulaqdan su çıxır
Deyirsən bal axır.
Dərdlərin dərmanı
Belə su de hanı?
Axtar, dolan bu dünyanı

Badamlı məzəli,
Süfrələr gözəli
Şüşəsi, qədəhi
Əlbə əl gəzəli
Çox olur şöhrəti,
Xoş sözü, söhbəti.
Gəzir eli onun şanı
Bəh-bəh nə gözəl suyu var
Bizim Azərbaycanın.
İç onu ürəyin qoy sərin olsun.
İç onu ürəyin qoy sərin olsun.

Badamlı, nə sərin
Badamlı, nə şirin
Badamlı, dadı var
Badamlı, adı var
Dərdlərin dərmanı,
Belə su de hanı?
Gəzir eli sənin şanın
Badamlı! Badam-badam-
Badam-badamlı!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *