Bir röyam var – Martin Luther King

April 5th, 2008 | Yaz

Bu gün sizə deyirəm ki, dostlarım, bu anın gətirdiyi çətinliklərə baxmayaraq, mənim bir röyam var. Amerika röyasına dərindən kök salmış bir röyadır bu.
Bir röyam var. Gün gələcək, bu ulus ayağa qalxıb öz inancını gərçək anlamı ilə yaşayacaq. “Buna özü-özün açıqlayan bir gərçək kimi inanırıq ki, bütün insanlar müsavı yaradılmışlar.”
Bir röyam var. Gün gələcək, əski kölələrin uşaqları ilə əski kölə saxlayanların uşaqları, Georgia’nın qızıl təpələrində qardaşlıq süfrəsinə birlikdə oturacaqlar.
Bir röyam var. Gün gələcək, hətta Mississippi əyaləti də, ədalətsizlik və zülm otunda yanıb alovlanan o əyalət də, bir azadlıq və ədalət vahəsinə dönəcək.
Bir röyam var. Gün gələcək, dörd küçük uşağım, dərilərinin rənginə görə yox, xarakterlərinə görə dəyərləndirildikləri bir ölkədə yaşayacaqlar.
Bu gün bir röyam var mənim. Bir röyam var. Gün gələcək, Alabama əyaləti, valisinin ağzından tez-tez müdaxilə etmə və izin verməmə sözləri tökülən o əyalət, kiçik qara oğlanlarla kiçik qara qızlara, kiçik ağ oğlanlar və kiçik ağ qızlarla əl-ələ tutub qardaş kimi birlikdə yeriyən bir yerə dönəcək.
Bu gün bir röyam var mənim. Bir röyam var. Gün gələcək, bütün dərələr qovzanıb bütün təpələr və dağlar alçalacaq, kələ-kötür yerlər düzlük edilib əyri-üyrü yerlər düzləşdiriləcəklər və Allahın şanı yer üzündə yenib, bütün canlılar birlikdə onu görəcəklər.
Bizim ümidimizdir. Güneyə döndüyümdə içimdə daşıyacağım inancdır.
Bu inanca görə ümidsizlik dağını yonub bir ümid daşı yaradacağıq. Ulusumuzu saran ahəngsiz bağırtıları, bu inanc ilə gözəl bir qardaşlıq simfoniyasına döndərəcəyik. Bu inanc kölgəsində bir gün azad olacağımıza inanıb, bir yerdə çalışıb, bir yerdə dua eliyib, bir yerdə çarpışıb, birlikdə həbsə düşüb, azadlıq için birlikdə ayağa qalxacağıq.
O gün Allahın bütün qulları, yeni bir anlam ilə oxuya biləcəklər:

Mənim ölkəm, sənin ölkən
Azadlığın gözəl yurdu,
Sənə oxuyuram:
Bura Atalarımın öldüyü torpağı,
Şəhidlərin qüruru olan torpaq,
Hər bir dağın yamacından,
Azadlıq cingildəyəcək.

Və əgər Amerika bir böyük ulus olmalıdır, bu gərək olsun. Və göy azadlıq New Hampshirein uca dağından səslənsin.
New Yorkun əzəmətli dağlarından səslənsin.
Pennsylvanianin dağlarından.
Coloradonun qar basmış dağlarından.
Californianin əyri yamaclarından.
Tək oradan yox,
Georgianın qayalarından.
Tennesseenin görməli dağlarından.
Mississippinin hər dağ və təpəsindən.
Qoy hər dağlıqdan azadlıq cingildəsin.

Bunlar olandan sora, biz azadlığın səslənməsinə izin verəndən sora; hər kəndidən və obadan, hər əyalətdən və şəhərdən azadlığın cingildəməsinə yol verəndən sora, o gün yaxınlada biləciyik ki o gün Allahın bütün qulları, qara-dərililər və ağlar, Yəhudilər, xristianlar, protestantlar və katoliklər, əl-ələ tutub qara-dərililərin əski bir mənəvi oxumaqların söyləyəcəklər:

Sonunda azadıq! Sonunda azadıq!
Şükürlər olsun Tanrım!
Sonunda hamımız azadıq!

One Response to “Bir röyam var – Martin Luther King”

  1. Peter says:

    f6ncelikle alemin reinrelkni daimi takip eden bir mfcziksever olarak alemin seslerini ae7manıza ne kadar sevindiğimi anlatamam sayenizde aleme kuş bakışı caka satacağımız bir yerler var şarkı hakkında ise; bana kalırsa sadece mfczik haliyle dinlenilecek bir şarkı olmanın f6tesindedir enfestir.farid mfcziğini konuşturmuştur ama sf6zleri ayrıca dinlenilmeye layıktır anlamasak da anlaşırız .ayırca manasını da bugfcn araştırdım en az şarkı kadar etkileyici ve ben ilk settar’dan dinlemiştim onu almamışsınız Abdullah bey e7ok gfczel yorumladığını hatırlatırım selam ile hep yaşasın ve hayırlı olsun alemin sesleri:))

    [Reply]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *