Bu dağda maral gəzər

March 19th, 2008 | Yaz

Bu dağda maral gəzər
Telini darar gəzər
Man yarıma neylədim ay gülüm / balam
Yar məndən kənar gəzər

Dağlarda çiçək ay Güləbatın
Hamıdan göyçək ay Güləbatın
Doldur ver içək ay Güləbatın
Heeeey…

Əzizim od yandırmaz
Yar səni od yandırmaz
Elə ki sən yandırdın ay gülüm / gözəl
Heç vədə od yandırmaz

Dağlarda çiçək ay Güləbatın
Hamıdan göyçək ay Güləbatın
Doldur ver içək ay Güləbatın
Heeeey…

Əzizim gözlərinə
Sürmə çək gözlərinə
Özüm özünə qurban ay gözəl
Gözlərim gözlərinə

Dağlarda çiçək ay Güləbatın
Hamıdan göyçək ay Güləbatın
Doldur ver içək ay Güləbatın
Heeeey…

Papirosum yana-yana
Od düşdü şirin cana
Qorxuram qoyub gedəm ay ceyran
Qalasan yana-yana

Dağlarda çiçək ay Güləbatın
Hamıdan göyçək ay Güləbatın
Doldur ver içək ay Güləbatın
Heeeey…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *