Bülbüllər Oxur

January 8th, 2007 | Yaz

Bülbüllər oxur, çəh çəh edir bağda gül üstə,

Ay oğlan boyu bəstə, gəl əyləş çəmən üstə,

Sən məndən öpüş istə, mən deyim gözüm üstə.

Altında boz at, çiynində tüfəng, əlində tatarı,

Ay oğlan səni tanrı, dolan gəl bizə sarı,

Gedərsən yola salam, qalarsan qadan alam,

Pəh-pəh nə gözəl candır, məgər sərvi rəvandır,

Gözləri xumar, kirpiyi ox, qaşı kəman dir

Ay qiz, öldüm amandır, məni başa dolandır,

Üzün qoy üzüm üstə, ürəyim dolu qandır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *