Gəldim?

February 22nd, 2009 | Yaz

Bardaq dolu olmasa,
mən bura niyə gəldim?
Konul quşu uçmasa,
mən bura niyə gəldim?
Bir tərəfdə şafaq,
O birində yataq,
Mən bura niyə gəldim?
Qunçanı iləməsəm,
Süzən gözü görməsəm,
Budağı sirkələməsəm,
Qaqqa çəkib gülməsəm,
Mən bura niyə gəldim?
Gah deyərəm gəl gəl,
Gah səslərəm yavaş gəl,
Susma, amma yavaş gəl,
Yavaş gəlki, unutmayım sözləri,
Ègər hay salmayacaqsan,
Mən bura niyə gəldim?
Gəldim?

è

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *