Gözəlim Sənsən

January 8th, 2007 | Yaz

Gözəlim sənsən,

Qəlbimin tacı,

Gözümün nuru,

Dərdim əlacı.

Uca dağ başında

Ceyran yol eylər.

Ureyin başında

Tikan kol eylər.

Örpəyin sari

Gel mənə sari.

Tikanı yox eylə

Yaramı sari.

Yaralıyam dəymə,

Dəymə dəymə dəymə

Könlümün budağın əymə!

Əymə əymə

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *