Güllərdən başlar

March 29th, 2008 | Yaz

Bir bağban belə demişdir ki, səhər bağda yeriyəndə qızıl göllər ona deyərlər əlini çək bizim başımıza. İnanması çətindir. Səndə şayəd istəyirsən ki qızıl göllər səndən də istəsinlər başlarına əl çəkəsən. Bəyə də olar istəyirlər, sən səslərin eşidib başa düşmürsən.

Onların səslərin eşidən gündən, o birisi güllərində səslərin eşidəcəksən. O sözlər ki deyilərdi amma eşitməzdin, onları eşidəcəksən. Həm günəşlik günün işığını, həm buludluğun tutqunluğu sənlə danışacaq. Belə olar ki ürəyin sənlə danışar. Danışar və biləsən ki ürəyinin sözü heç də az dəyirmiş. O birisi ürəkləri də eşidib başa düşərsən. Heç onlarında sözləri az deyir. Ürəklər necə danışarlar? Gözlərlə, ürəklərin səsi gözlərin baxışından çıxar.

Deməli hamısı biri-birinə bağlı imiş. Elədir, güllərin səsin eşitməklə hamısı başlar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *