Hacibaba

January 8th, 2007 | Yaz

İstədim dəhridə bir cam tutum,

Qoymadı çarx ki aram tutum

Yar yanım dadı ama qoymaz

Ki visalindan onun kam tutum

Məndən ahu kimi ülkür nə edim,

Mən bu ahunu necə ram tutum,

Ey cavanlar qocalıq vaxtı gəlir

Nə gülüm dəxi nə bayram tutum

 

Dəyirsən baxəbər ey nazənin yarım əgər məndən

Nədəndir bas verir hər bir sər muyun xəbər məndən

Məhəbbət məclisin gəl giş günü eyləyək gülşən

Güli gül qönçə səndən ah üçün badı səhər məndən

Təbibim qəm bəstərində gəl dərdimə müdəva qıl

Davayı nabi ləb səndən, qəza xunı ciyər məndən

Baş istərsən bu baş, gəl al bu əmri xeyri sal başdan

Görüm baş getsə axır əl çəkər bu dardı sər məndən

Gəl al ver eyləyək ya in ki mənzurun ticarət di

Mükərər busə səndən nəqdı can bir müxtəsər məndən

Rəşadət xərcə verməkdir xəyalın gəl edək dava

Vəli səndən ox atmaq, sinəni etmək sipər məndən

Xəyalim var açaq canan ilə sərraf dükanı

Gümüş tək ağ camal ondan, qızıl tək rəngi zərd məndən

 

Qara telin darama yoxdur könül arama(2)

Sən ki təbib dəyirdin nə çin aşdın yaramı durna

Sən haralısan sorma, mən buralarda durmam

Gedənisən aslan yarım gəl sinəm üstə durnam

Yaralı durnam

Qarpız kəsdim yeyən yox vallah dərdim bilən yox(2)

Yarım mənən barışıb gözün aydın deyən yox, durnam

Sən haralısan sorma, mən buralarda durmam

Gedənisən aslan yarım gəl sinəm üstə durnam(2)

Yaralı durnam(2)

Qarpız kəsdim nar kimin, dilimlədim bal kimin(2)

Gördüm yarın əllərini gecə yağmış qar kimin, durnam

Sən haralısan sorma, mən buralarda durmam

Gedənisən aslan yarım gəl sinəm üstə durnam(2)

Yaralı durnam(2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *