İstə

January 24th, 2007 | Yaz

Öz məğrur eşqimdə təmənnasızam, (2)

Bir damla istəsəm, bir ümman istə! (2)

Mən ki, bir dünyalıq baharam, yazam,

Bircə gül istəsəm, gülüstan istə!

Öz məğrur eşqimdə təmənnasızam,

Bir damla istəsəm, bir ümman istə!

Mən ki, bir dünyalıq baharam, yazam,

Bircə gül istəsəm, gülüstan istə!

Mənə ulduz boyda işıq ver desəm, (2)

Sən məndən Günəşli asiman istə! (2)

Haçan bir saatlıq görüş istəsəm,

Sən bütün ömrümü ərməğan istə!

Mənə ulduz boyda işıq ver desəm,

Sən məndən Günəşli asiman istə!

Haçan bir saatlıq görüş istəsəm,

Sən bütün ömrümü ərməğan istə! (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *