Küçələrə Su Səpmişəm

January 24th, 2007 | Yaz

Küçələrə su səpmişəm (2),

yar gələndə toz olmasın (2)

elə gəlsin, elə getsin (2),

aramızda söz olmasın (2)

Samovara od salmışam (2)

Stəkan a qənd salmışam (2)

Yarım gedib tək qalmışam (2)

Nə əzizdir yarın canı (2)

Nə şirindir yarın canı (2)

Küçələrə su səpmişəm (2),

yar gələndə toz olmasın (2)

Küçələrə su səpmişəm,

yar gələndə toz olmasın (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *