Mətləbim Var Gözəl Pəri

November 6th, 2017 | Yaz

Mətləbim var, gözəl pəri,
Ürəkdə pünhan olmasın.
Şirin sözün, mah camalın,
Ağlımı aldı kamalın.
Mənə göstər ləblərin,
Ləblərin mərcan olmasın.

Mətləbini danış, oğlan,
Ağır otur, ağır dolan,
Mənə özün de,
Sözün düzün de,
Açıb özün de mərdana,
Bu sözümüz, söhbətimiz
Dillərdə dastan olmasın,
Mən bir xəstə, sən bir loğman,
Elə kəs ki, qan olmasın.

Əsiriyəm məhəbbətin,
Nə gecəm var, nə gündüzüm,
Dilbəri sənsən xilqətin,
Sənə qurban bir cüt gözüm,
Söylə görüm, o qamətin
sərvi-xuraman olmasın.

Mən yox desəm, ellər qınar,
Məhəbbətin aləm bilər
Mənə özün de,
Sözün düzün de,
Açıb özün de mərdana,
Bu sözümüz, söhbətimiz
Dillərdə dastan olmasın,
Oğlan, oğlan, söz verginən,
Bu arzular, eşqimiz peyman olmasın.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *