Qara Gilə

January 8th, 2007 | Yaz

Gəlmişəm otağına oyadam səni,

Qara gilə, oyadam səni.

Nə gözəl xalq eyləmiş yaradan səni,

Qara gilə, yaradan səni.

Götürüb mən qaçaram aradan səni,

Qara gilə, aradan səni.

Qızıl gül əsdi,

Səbrimi kəsdi,

Sil gözün yaşın, qara gilə,

Ağlama bəs di.

Təbrizin küçələri dolan ba dolan,

Qara gilə dolan ba dolan.

Əyər məni sevmirsən, get ayrı dolan.

Nə mənə qız qəhətdir, nə sənə oğlan,

Qara gilə, nə sənə oğlan.

Ağac olaydım,

Yolda duraydım,

Sən gələn yerə qara gilə,

Kölgə salaydım.

Evimizin qabağı, su gələn arx di,

Qara gilə, su gələn arx di.

Durum çıxım eyvana, yar gələn vaxt di,

Qara gilə, yar gələn vaxt di.

Yarım gəlib çıxmayır, ovqatım təlxdir,

Qara gilə, ovqatım təlxdir.

Dərbənd aralı,

Könlüm yaralı,

Bir yar sevmişəm, qara gilə,

Ellər maralı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *