Qoy Gülüm Gəlsin Ay Nənə

January 8th, 2007 | Yaz

Mən aşiqəm zirə sən,

Zəfəransan, zirəsən,

O günə qurban olum,

Sən qapıdan girəsən.

 

Qoy gülüm gəlsin, ay nənə

Qoy yarım gəlsin ay nənə

Qapıda duran oğlana

Bir rəhmin gəlsin, nənə

 

Qarabağın düzü var,

Düzlərində quzu var,

İki könül bir olsa,

Kimin ona sözü var?

 

Qoy gülüm gəlsin, ay nənə

Qoy yarım gəlsin ay nənə

Qapıda duran oğlana

Bir rəhmin gəlsin, nənə

 

Arazam-Kürə bəndəm

Bülbüləm-gülə bəndəm

Dindirməyin, alaram,

Bir şirin dilə bəndəm.

 

Qoy gülüm gəlsin, ay nənə

Qoy yarım gəlsin ay nənə

Qapıda duran oğlana

Bir rəhmin gəlsin, nənə

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *