Sarı bülbül

January 18th, 2007 | Yaz

Vətən bağı al əlvandır,

Yox üstündə xarı bülbül,

Ömür sürməli dövrandır,

Səsin gəlsin sarı bülbül,

Səsin gəlsin sarı bülbül,

Sarı bülbül,

Sarı bülbül,

Sarı bülbül,

 

Geyib yaşıl donun çöllər,

Həvəsində açır güllər,

Töküb şirin-şirin dillər,

Gəl oyadaq yarı bülbül,

Gəl oyadaq yarı bülbül,

Yarı bülbül,

Sarı bülbül,

Sarı bülbül,

 

Bülbül sənin işin qandır,

Aşıqlar oduna yandı,

Nədən hər yerin əlvandır,

Köksün altı sari bülbül,

Köksün altı sari bülbül,

Sarı bülbül,

Sarı bülbül,

Sarı bülbül,

 

Oxu quşlar dilə gəlsin,

Xoş nəfəsin zilə gəlsin,

Yarım gülə-gülə gəlsin,

Mən çalanda sazı bülbül,

Mən çalanda sazı bülbül,

Sazı bülbül,

Sazı bülbül,

Sazı bülbül,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *