Sürməli Qız

January 8th, 2007 | Yaz

Sudan gələn sürməli qız(2)
Çox incidir kuzə seni, bala(2)

Ac camalın şölə salır (2)
Gəlməyəsən gözə seni, bala(2)

Kuzəni boynundan aşır
Saçın dabana dolaşır, bala

Nə geysən sənə yaraşır
Gəlməyəsən gözə səni, bala

Kuzə suyu şərbət olar
Bulaq üstə söhbət olar, bala

Mensiz sənə zəhmət olar
Gəlməyəsən gözə səni, bala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *