Archive for August, 2009

Sənsən, sən!

August 17th, 2009 | Yaz

Aylı gecə, sərin külək, göy çəmən,
Dörd yanımız ətir saçan yasəmən.
Ancaq məni heyrətlərə qərq edən,
Nə çəməndir, nə çiçəkdir ñ
Sənsən, sən!

Çiçəklərin yarpağında şeh gəzir,
Tellərində külək gəzir, meh gəzir,
Qəlbimi gah qul eyləyən, gah əsir,
Nə o şehdir, nə o mehdir
Sənsən, sən!

Nəğmə deyir zümzüməli çay səsi,
Nəğmə deyir küləklərin nəfəsi,
Mənim sevgi taleyimin nəğməsi,
Nə o çaydır, nə küləkdir
Sənsən, sən!

Bir ümidlə dövr eləyir bu cahan,
Bir diləyə qovuşmağa atır can.
Mənim həyat yollarıma nur saçan,
Nə ümiddir, nə diləkdir,
Sənsən, sən!

Bir söz axır dodağıma dilimdən,
canan deyib, can bilirəm səni mən,
Gecə-gündüz bu sinəmdə döyünən,
Nə könüldür, nə ürəkdir
Sənsən, sən!

Qəzəl

August 9th, 2009 | Yaz

“Gül fəsli ola baxçada, bir sevgili canan,
Bir ney çalan olsun, mən olam, bir də qəzəlxan”*

Ney səslənə, bülbül də ola onla həm avaz
Saçlar tökülə surətə, könlüm ola viran

Hıcrın qəmin, bülbül oxuya, neylə bərabər
O gül yada salıb, səslənə, ney də neyistan

Bu vəlvələdən rəhmə qəlib, dinləyə yarım
Əsrari şəbi hicrimi o afəti dövran

Yaşar ürəyim də həvəsi, rəhmə gələ o
qalmış bugün aləmdə əgər bir dəli ceyran

* bu beyt Mir Mehdi dən di

Dad Aldı Məni

August 9th, 2009 | Yaz

Gəl, eşqindən yanıram, dad aldi məni,
Ay qız, alovlanıram, yad aldı məni.
Anama yalvarıram, dad aldı məni,
Mən sənin yarın ollam, yad aldı məni

Dad ey, dad ey, dad ey, dad ey,
Dad aldı məni,
Almadı qonum-qonşu,
Yad aldı məni.

Gecələr ay olaydı, dad aldı məni
Yar yara tay olaydı, yad aldı məni,
Yarın əli əlimdə, dad aldı məni,
Öpüşlər aybolaydı, yad aldı məni.

Dad ey, dad ey, dad ey, dad ey,
Dad aldı məni,
Almadı qonum-qonşu,
Yad aldı məni.

Ay gözəl, o gün eylər, dad aldı məni,
O gün deyər, o gün eylər, yad aldı məni.
Yar-yara qovuşarsa, dad aldı məni,
Bayramın o gün eyler, yad aldı məni.

Dad ey, dad ey, dad ey, dad ey,
Dad aldı məni,
Almadı qonum-qonşu,
Yad aldı məni.

Kişmiri şalın ollam, dad aldı məni,
Ağ üzde xalın ollam, yad aldı məni.
Anama yalvarıram, dad aldı məni,
Mən sənin yarın ollam, yad aldı məni

Dad ey, dad ey, dad ey, dad ey,
Dad aldı məni,
Almadı qonum-qonşu,
Yad aldı məni.