Archive for the ‘Gəzmək’ Category

Seattle Gəzməsi (I)

June 25th, 2008 | Yaz

Səhər tezdən saat 8:00 də Seattle`ə yetirdim. Saat 8:00 mənə elə obaşdan kimi di. Aeroportdan bir taksi tutub özümü yetirdim hotelə. Taksi sürən bir dana əmmaməli Hindli idi. Hən! onlardan ki adların bizim dildə bura yazmaq olmaz! 40 dolar aldı. Deyirdi ki 15 il olar Seattle`də yaşayır. Dedi ki havalar neçə gün di ki tutuq di və deyilir ki elə neçə günəcən də tutuq qalacaq. Mən də dedim muştuluğun borc olsun!
(more…)