Archive for the ‘Ordan-burdan’ Category

Boşluq

April 3rd, 2010 | Yaz

Yazı yazanda boşluq buraxmalıyıq. Boşluq olmasa yazı oxunulmaz. Maşını da saxlayanda boşluq buraxmalıyıq. Çox yerlərdə boşluq buraxmalıyıq. İki boşluqun arasında necə? Məncə yox. İki boşluq arasında boşluq buraxsaq, elə hamısı bir boşluq kimin görsənər. Görsənər? Kimin gözündə görsənər? Elə ona görədə, iki boşluq arasında olan boşluq görünə bilər.

Gəldim?

February 22nd, 2009 | Yaz

Bardaq dolu olmasa,
mən bura niyə gəldim?
Konul quşu uçmasa,
mən bura niyə gəldim?
Bir tərəfdə şafaq,
O birində yataq,
Mən bura niyə gəldim?
Qunçanı iləməsəm,
Süzən gözü görməsəm,
Budağı sirkələməsəm,
Qaqqa çəkib gülməsəm,
Mən bura niyə gəldim?
Gah deyərəm gəl gəl,
Gah səslərəm yavaş gəl,
Susma, amma yavaş gəl,
Yavaş gəlki, unutmayım sözləri,
Ègər hay salmayacaqsan,
Mən bura niyə gəldim?
Gəldim?

è

and another story ended before starting…

February 7th, 2009 | Yaz

Həftə Sonu

January 26th, 2009 | Yaz

Orgənci olduqum zaman, həftə sonu o qadarda anlam daşımırdı. Iş günüm də elə boş günüm sayılırdı. Həftə sonunda da elə iş günlərini kimi saat 9 ilə 12-nin arasinda oyanardım. Ayrı cür dəsəm, yuxudan doyduqum vaxt ayılardım.

Amma bilmirəm kimin qarqışı tutdu ki iş tapıb, həftə sonunun xeyr-bərəkətin başa düştüm. Artıq həftəni başa-baş sayıb, həftə sonun gözləmək mənimdə məsləkim oldu. Dəməyi gərəkmir ki həftə sonunun başa çatmasının nə qadar ağır olmasın da istər-istəməz başa düşmüşəm.

Həftə sonunun nə gec gəlib nə tez keçməsi bir göz yaşı ilə dolu mərsiyə dir. Bu mərsiyə yada düşəndə, mənə tək mərsiyə sahablarının yürəkləri titrəyib, gözlərindən damcı-damcı yaş damar. Bu mərsiyə az-çox həftənin hər günü mənim zehnimdə olar. Amma, həftə sonu başa çatanda, bu mərsiya daha önəm qazanar. Mənki əlləşərəm bir istəkən qəhvə ilə bu mərsiyəni sovam, siz neynərsiniz?

Square Watermelon in North America

July 18th, 2008 | Yaz

Save on foods is selling square watermelon now. Hurry up if you would

like to try it for 99.99$ per lb each!

Those look like 10lbs each. So, I am looking forward to hearing from

square apple or at least square berries! Hopefully their price won’t

be higher than 99.99$ per lb.

How to write a semi-application for iPhone

July 17th, 2008 | Yaz

Switching among different programming platforms is frustrating specially if you, as me, are not a professional developer. Since the day that I got my iPhone, I have been planning to work on it and write at least some “hello world!” type applications. After signing up as developer in Apple and skimming over the documentation, I find out that I won’t be able to write even a simple application for a while, mostly because of time shortage.
(more…)

Marağalı Kərimidən bir şer!

May 20th, 2008 | Yaz

Fişka

April 9th, 2008 | Yaz

Bahar olub, hava da bahar sərinliyi həm də yumşaqlığı var. Fişka çala-çala küçədə gedirəm. Böyüklərin biri demiş fişka çalan fişka çalmaqla istəyir fikirlərin başından çıxartsın. Hankı böyük? Bilmirəm. Bir belə böyükdən əlbət biri də bunu demiş. Dördyol da duran qarı məndən xırda pul istəyir. Mən də həmişəki kimi vermirəm. “Sorry” deyirəm o da əlindəki musiqi alətin çalmağa davam eləyir. Mənim pul verməməyimə alışmayıb. Neçə ildir ki elə burda dayanar, məndən pul istər, mən də haman cavabı verərəm, oda çalmağına davam eləyər. Ya mənim kərəm bulağımın coşmasına ümid eləyir ya da ki heç məni görməyir.
Latın bir barın önündən keçəndə beynimə vurur dönüm bir zad içim. Qayıdıram. Otura-otura bufetçi deyir ki barı bağlayırlar. Axırıncı elanı da eləyiblər. Durub yola düşürəm. Taleyə lənət çevirirəm ki saat 10 da barları bağlanılan bir şəhərdə yaşıram. Fişka çalıram. Neçə yaşıd kişi siqara çəkə-çəkə mən gedən cəhət də gedirlər. Birisi çəkdiyi siqarı o birisinə verir. Vid iyi gəlir. Deməli siqar dəyirmiş. Addımlarımı yeyinlədib onları qabaqlayıram.
Bir qızınan bir oğlan danışa-danışa gedirlər. Saat 10 olmağa baxmayaraq, əllərində qəhvə var. İngiliscə danışmırlar. İspancaya oxşadıram. Heç o da dəyir. Bəyə də Fransızca danışırlar. Bilmirəm. Bəyə də biri-birilərinə onlar yalan demirlər. Fişka çalıram. Sərin yel üzümü gizildədir; sərin olsa da xoş di. Bir İriş barın önündən keçirəm. Mən heç zaman bu barı unuda bilmərəm. Necə ki səni unuda bilmərəm, və o gecə bu bar da olanları. Bara girmək istəyirəm. Vaz keçirəm. Elə onsuz da az çəkmirəm. Bar da adamın dili tez açılar. Mənim də dilim o gecə deməməliləri açıb dedi. Elə özü də bu bar da, İriş bar da. Sən eşitdiklərinə inanmırdın. Bir yol axtarırdın onları ayrı yerə yorasan. Mən heç nə demirdim. Sən elə özün hər nəyi başa düşmüşdün. Hər nəyi yox, hər nəyi ki elə başa düşə bilərdin başa düşdün. Hər nəyi heç mən də başa düşə bilirəm. Bar’dan çıxıb evə sarı gəlməyimiz yadıma düşür, həmdə gözündən axan yaş, həmdə gözümdən axan yaş. Fişka çalıram. Heç fişka çalmaqda da əlim yoxdur. Mən çalan havalar hamıya qərib gəlir. Əlbət yanlış çalmağımı düşünürlər. Amma mən heç fişkamı kəsmirəm. Bu fikirləri özümdən uzaq saxlamağa çalışıram. Boş yerə çalışıram.
Fikrim burulur gedir o günlərə. O parkda günün istisində uzanıb, gün-hamamı tutmağımız yadıma düşür. Bizim o səslərimizin sənin yoldaşlarına yad gəlməsi yadıma düşür. On səslər də bizim nəğməmiz idilər. Batı ilə doğunun cızıqların sındıran nəğmələr, sünnətləri üzən nəğmələr. Batı ilə doğunun arasında ovulanların səsi. Fişka çalıram. Haman ki dördyoldayam. Haman xanım məndən xırda pul istəyir. Vermirəm. Heç nə də demirəm. Əli ilə Nino’nun romanı yadıma düşür. Əlinin yolçuya pul verməsi. Fişka çalıram.

Güllərdən başlar

March 29th, 2008 | Yaz

Bir bağban belə demişdir ki, səhər bağda yeriyəndə qızıl göllər ona deyərlər əlini çək bizim başımıza. İnanması çətindir. Səndə şayəd istəyirsən ki qızıl göllər səndən də istəsinlər başlarına əl çəkəsən. Bəyə də olar istəyirlər, sən səslərin eşidib başa düşmürsən.

Onların səslərin eşidən gündən, o birisi güllərində səslərin eşidəcəksən. O sözlər ki deyilərdi amma eşitməzdin, onları eşidəcəksən. Həm günəşlik günün işığını, həm buludluğun tutqunluğu sənlə danışacaq. Belə olar ki ürəyin sənlə danışar. Danışar və biləsən ki ürəyinin sözü heç də az dəyirmiş. O birisi ürəkləri də eşidib başa düşərsən. Heç onlarında sözləri az deyir. Ürəklər necə danışarlar? Gözlərlə, ürəklərin səsi gözlərin baxışından çıxar.

Deməli hamısı biri-birinə bağlı imiş. Elədir, güllərin səsin eşitməklə hamısı başlar…

Bayram Havaları

March 20th, 2008 | Yaz