Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Yaşa Mənim Xalqım!

May 29th, 2019 | Yaz

Canımızla bağlıyıq
Bu torpağa bu elə
Sığalanıb dağ kimi
Gəlun verək əl ələ
Gəl bacı gəl qardaşım
Bir olaq yumruq olaq
Sinəsi dağlanmasın
Bölünməsin bu torpaq
Yaşa yaşa yaşa mənim xalqım
Yaşa yaşa yaşa Azərbaycan

Ölsə yada əyilməz
Düşsə dara çətinə
Bu vüqarlı xalqımın
Qurbanam qeyrətinə
Türkün qolu bükülməz
Türkün gücü tükənməz
Bir kərə qalxan bayraq
Bir daha yerə enməz
Azərbaycan əyilməz
Azərbaycan bölünməz
Bir kərə qalxan bayraq
Bir daha yerə enməz
Yaşa yaşa yaşa mənim xalqım
Yaşa yaşa yaşa Azərbaycan

Musiqi: Rauf Məmmədov
Söz: Zivər Ağayeva


Yaşa, yaşa, Azərbaycan

May 29th, 2019 | Yaz

Azərbaycan, sənsən mənim,
Ülviyyətim, şan-şöhrətim.
Adın mənim öz adımdır,
Sənsiz mənim nə qiymətim.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Nəfəsimiz Babəklərin,
Sabirlərin od nəfəsi.
Mahnımızda yaşar bizim,
Babaların ayaq səsi.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Biz tarixə sığınmadıq,
Dünən vardıq, bugün varıq.
Biz dostluğa güvənərək,
Gələcəyə addımladıq.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycan.
Yaşa, yaşa, Azərbaycan

Söz: Bəxtiyar Vahabzadə
Music: Emin Sabitoğlu

Sənsizləmişəm

January 24th, 2010 | Yaz

Bax gülüm gəldi bahar açdı bulaqlar gözünü
Yar ınanma bu göz yaşları bağlar gözümü
Gorxuram sənsiz öləm ağlayasan arxamca
Axi ölsəm mələyim kim silər ağlar gözünü

Nə qədər göynəmişəm
Nə qədər sizlamışam
Necə yalqızlamışam yar
Necə yalqızlamışam ah
Necə yalqızlamışam

Bu könül dəftərinə dərdo kədər yazdı fələk
Bu qər…ib taleimə gör ki nələr yazdı fələk
Neyləyim axı mən sənsizliyə öyrəşməmişəm
Mənə qürbətdə keçən ömrü hədər yazdı fələk

Ah nə qədər göynəmişəm
Göz yaşın gizləmişəm
Necə sənsizləmişəm yar
Necə sənsizləmişəm

Dad Aldı Məni

August 9th, 2009 | Yaz

Gəl, eşqindən yanıram, dad aldi məni,
Ay qız, alovlanıram, yad aldı məni.
Anama yalvarıram, dad aldı məni,
Mən sənin yarın ollam, yad aldı məni

Dad ey, dad ey, dad ey, dad ey,
Dad aldı məni,
Almadı qonum-qonşu,
Yad aldı məni.

Gecələr ay olaydı, dad aldı məni
Yar yara tay olaydı, yad aldı məni,
Yarın əli əlimdə, dad aldı məni,
Öpüşlər aybolaydı, yad aldı məni.

Dad ey, dad ey, dad ey, dad ey,
Dad aldı məni,
Almadı qonum-qonşu,
Yad aldı məni.

Ay gözəl, o gün eylər, dad aldı məni,
O gün deyər, o gün eylər, yad aldı məni.
Yar-yara qovuşarsa, dad aldı məni,
Bayramın o gün eyler, yad aldı məni.

Dad ey, dad ey, dad ey, dad ey,
Dad aldı məni,
Almadı qonum-qonşu,
Yad aldı məni.

Kişmiri şalın ollam, dad aldı məni,
Ağ üzde xalın ollam, yad aldı məni.
Anama yalvarıram, dad aldı məni,
Mən sənin yarın ollam, yad aldı məni

Dad ey, dad ey, dad ey, dad ey,
Dad aldı məni,
Almadı qonum-qonşu,
Yad aldı məni.

Gileyliyèm

May 24th, 2009 | Yaz

Fèlèhdèn ey gileyliyem
….
Èlèskèri mècnun edib
Meylini dağlara verib
Tèrk eyliyib ibadèti
Bağladım dastan gözèlè

Mèn Kimèm?

April 10th, 2009 | Yaz

Mèn kimèm ki soruşam mèn kimèm.
Mèn kimèm?
Mèn kimèm ki kimlik arayam.
Mèn kimèm ki dağın sukutın sındıram.
Yeri deşib baş qaldıranı görèm.
Baş qaldırıb sonra batanı duyam.
Yenidèn baş qaldırmasın gözlèyèm…
Mèn kimèm?
Hèrkimèm.

How to show digg score in WordPress.

July 24th, 2008 | Yaz

If you can edit theme files, you can easily automate adding digg score to the posts. Edit index.php and single.php and add the following code to the Loop:

<?php if ( get_post_custom_values(“digg”) != 0) {
$metadigg = get_post_custom_values(“digg”);
echo “<script type=\”text/javascript\”>
digg_url = ‘”.$metadigg[0].”‘;
digg_bgcolor = ‘#999900’;
digg_window = ‘new’;
</script>
<script src=\”http://digg.com/tools/diggthis.js\” type=\”text/javascript\”></script>”;
} ?>

Next, after submitting a post to digg.com, copy the url of the post on digg.com. Edit the post. Scroll down to “Costum Fileds” and add key “digg” with value equal to the url on digg. For example, url of this page on digg.com is: http://digg.com/software/How_to_show_posts_digg_score_in_Wordpress

so I should add key “digg” with value “http://digg.com/software/How_to_show_posts_digg_score_in_Wordpress”. Save and publish the post. Now, you should be able to see digg score of your post.

To show a compact version of the digg score icon, use the following code instead:

<?php if ( get_post_custom_values(“digg”) != 0) {
$metadigg = get_post_custom_values(“digg”);
echo “<script type=\”text/javascript\”>
digg_url = ‘”.$metadigg[0].”‘;
digg_bgcolor = ‘#999900’;
digg_skin = ‘compact’;
digg_window = ‘new’;
</script>
<script src=\”http://digg.com/tools/diggthis.js\” type=\”text/javascript\”></script>”;
} ?>

Arxalığı satacehsən?

March 12th, 2008 | Yaz

On il qabaq deməyim, elə iki il qabaq yuxu da görsəydim ki iki yüzə yaxın öyrənci kilas da oturub mənim bu keçinmə ingilisim ilə dediyim dərsə qulaq asırlar, yuxudan dik atılıb evə zəng açardım. Əlbət soruşursunuz məgər evdə yatmırsan? Niyə evdə yatıram. Amma qürbət də yuxudan dik atılanlar ev deyəndə analarının evlərin deyillər…

Amma nə eləmək olar? Adamın başına gələnlər də elə yuxularında görmədikləri olar…
Bu fikirlər beynimin bir tərəfində ola-ola, beynimin o birisi tərəfinin yardımı ilə dərsi qabağa aparırdım. “When will we have our midterms back?” öyrəncilərin biri soruşdu. Onun vaxtsız və yersiz sözü “Arxalığı satacehsən (satacaqsan)?” sözün yadıma saldı. Mir Möhsünə bir rəhmət göndərib dedim “Ummm…, Wednesday, Hopefully by Wednesday. Let’s cross fingers.” Sözü ki qabaqcadan ağzında çeynəyib eşiyə vermədin, başının bəlası olar.

İndi iki gündür ki şirin canımı bir yerə yığıb, quşbazlığı başdan atıb vərəqə islah eləyirəm. Sonunda da hamısını qurtardım. İndi elə sevinirəm ki elə bir da heç vaxt vərəqə islah eləməyəcəyəm! Elə bir ki heç final imtahan zad da yoxdur.